Περιοχή
 Ηλικία
από έως
  • Shotokan
  • Ράδιο Family
Newsletter

Υγεία

Ταξινόμηση :    Επιχειρήσεις ανά σελίδα : 
Λογοθεραπέια - Δημιουργική έκφραση και απασχόληση - Σχολική μελέτη - Θεραπευτική ιππασία
Υπηρεσίες ψυχολόγου, λογοθεραπεία, ατομικές & ομαδικές θεραπείες ...
Κέντρο Ειδικής Διαπαιδαγώγησης & Συμβουλευτικής Υποστήριξης
Λογοθεραπεία Εργοθεραπεία , Καθημερινή μελέτη
Λογοθεραπέια - Δημιουργική έκφραση και απασχόληση - Σχολική μελέτη - Θεραπευτική ιππασία
Λογοθεραπευτής-Λογοπεδικός
Λογοθεραπευτής - Λογοπεδικός
Ψυχοθεραπεία παιδιών-ενηλίκων, λογοθεραπεία ,εργοθεραπεία ,ειδική διαπαιδαγώγηση ,ομαδες παιδιών, σχολές γονέων, σεμινάρια
ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΥΤΗΣ - ΛΟΓΟΠΕΔΙΚΟΣ
Κέντρο Λογοθεραπείας και Εργοθεραπείας από 18 μηνών
Μαθησιακές δυσκολίες, Λογοθεραπεία, Εργοθεραπεία,Διάσπαση προσοχής, Συβουλευτική μελέτης, Ψυχοκινονική Συμβουλευτική,
Λογοθεραπεία Εργοθεραπεία Ειδική διαπαιδαγώγηση Εξατομικευμένη μελέτη Συμβουλευτική γονέων/ψυχολογική υποστήριξη/ψυχοθεραπεία Παιδοψ

Σελίδα 1 από 5