Περιοχή
 Ηλικία
από έως
  • Shotokan
  • Ράδιο Family
Newsletter

Συμβουλευτική

Ταξινόμηση : 
Πρότυπο Συμβουλευτικό Κέντρο για την Προσωπική Ανάπτυξη και την Οικογενειακή Συμβουλευτική
Ψυχοθεραπεία παιδιών, συμβουλευτική γονέων, λογοθεραπεία, εργοθεραπεία, ατομική μελέτη μαθημάτων για παιδιά με ειδικές μαθησιακές δυσκολ
Κέντρο για την Οικογένεια, Ψυχοθεραπεία-Εκπαίδευση Έρευνα. Παρέχονται υπηρεσίες Συμβουλευτικής γονέων, Ατομική και Ομαδική Ψυχοθεραπεία,
Αξιολόγηση, θεραπεία και συμβουλευτική λόγου και ομιλίας παιδιών.
Ψυχοεκπαιδευτικές και ψυχοκοινωνικές παρεμβάσεις για παιδιά με μαθησιακές δυσκολίες και συμβουλευτική σταδιοδρομίας για εφήβους.
Λογοθεραπεία - Ψυχοθεραπεία - Εργοθεραπεία - Ψυχοεκπαιδευτικά προγράμματα
Κέντρο Στήριξης Οικογένειας και Προσωπικής Ανάπτυξης