Σχολή Κρητικών Παραδοσιακών χορών Χαραλαμπάκης Αστρινός


6949983296
Γεωρ. Μαράντη 46, Ηράκλειο
Ηλικία από 3 ως 18
Υπεύθυνος: Χαραλαμπάκης Αστρινός (Μπαλάσκας)
Σχολή Κρητικών Παραδοσιακών χορών

Πού βρισκόμαστε