Δημοτική Περιφερειακή Βιβλιοθήκη Κωνσταντινουπόλεως


+302310315100
45, Κωνσταντινουπόλεως 47, Θεσσαλονίκη
Ηλικία από 0 ως 18
Δανειστική βιβλιοθήκη

Πού βρισκόμαστε