Περιοχή
 Ηλικία
από έως
  • Ράδιο Family
  • Shotokan
Newsletter

Εργοθεραπευτές

Ταξινόμηση : 
Λογοθεραπεία Εργοθεραπεία , Καθημερινή μελέτη
Ψυχοθεραπεία παιδιών-ενηλίκων, λογοθεραπεία ,εργοθεραπεία ,ειδική διαπαιδαγώγηση ,ομαδες παιδιών, σχολές γονέων, σεμινάρια
Κέντρο Λογοθεραπείας και Εργοθεραπείας από 18 μηνών
Μαθησιακές δυσκολίες, Λογοθεραπεία, Εργοθεραπεία,Διάσπαση προσοχής, Συβουλευτική μελέτης, Ψυχοκινονική Συμβουλευτική,
Λογοθεραπεία Εργοθεραπεία Ειδική διαπαιδαγώγηση Εξατομικευμένη μελέτη Συμβουλευτική γονέων/ψυχολογική υποστήριξη/ψυχοθεραπεία Παιδοψ
Λογοθεραπεία - Εργοθεραπεία - Ψυχολογική Υποστήριξη - Χοροθεραπεία
Ψυχοθεραπεία παιδιών, συμβουλευτική γονέων, λογοθεραπεία, εργοθεραπεία, ατομική μελέτη μαθημάτων για παιδιά με ειδικές μαθησιακές δυσκολ
Κέντρο ειδικής αγωγής ( λογοθεραπεία - εργοθεραπεία)
Υπηρεσίες Λογοθεραπείας
Λογοθεραπεία - Ψυχοθεραπεία - Εργοθεραπεία - Ψυχοεκπαιδευτικά προγράμματα