Περιοχή
 Ηλικία
από έως
  • Ράδιο Family
Newsletter

Θεραπευτικοί Γυμναστές

  Μοιραστείτε το
Ταξινόμηση : 
Λογοθεραπεία Εργοθεραπεία Ειδική διαπαιδαγώγηση Εξατομικευμένη μελέτη Συμβουλευτική γονέων/ψυχολογική υποστήριξη/ψυχοθεραπεία Παιδοψ
Αντιμετώπιση μυοσκελετικών προβλημάτων & κακώσεων
Κέντρο για την Οικογένεια, Ψυχοθεραπεία-Εκπαίδευση Έρευνα. Παρέχονται υπηρεσίες Συμβουλευτικής γονέων, Ατομική και Ομαδική Ψυχοθεραπεία,