Περιοχή
 Ηλικία
από έως
  • Shotokan
  • Ράδιο Family
Newsletter

Παιδοψυχίατρος

Ταξινόμηση : 
Λογοθεραπεία Εργοθεραπεία Ειδική διαπαιδαγώγηση Εξατομικευμένη μελέτη Συμβουλευτική γονέων/ψυχολογική υποστήριξη/ψυχοθεραπεία Παιδοψ
Ψυχοεκπαιδευτικές και ψυχοκοινωνικές παρεμβάσεις για παιδιά με μαθησιακές δυσκολίες και συμβουλευτική σταδιοδρομίας για εφήβους.
Κέντρο Στήριξης Οικογένειας και Προσωπικής Ανάπτυξης